the last word


the last word
het laatste woord in twist; de laatste mode; hogerhand

English-Dutch dictionary. 2013.